JUROŠKA, Miroslav. Studie malé vodní elektrárny [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190774. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Aleš Dráb.
Uložit do Citace PRO