PEŠEK, Lukáš. Vliv vlhkosti lehkého kameniva na vlastnosti betonu [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190790. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Dalibor Kocáb.
Uložit do Citace PRO