KERNDL, Michal. Číslicové hodiny a teploměr s maticovým displejem [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1908. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Josef Šandera.
Uložit do Citace PRO