MUDRÁK, Štěpán. Nosná konstrukce sportovní haly v Luhačovicích [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190833. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Milan Šmak.
Uložit do Citace PRO