ILLICHMAN, Petr. Návrh systému vytápění polyfunkční budovy [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190848. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Karolína Vyhlídalová.

Uložit do Citace PRO