ŠTĚRBA, Martin. Smuteční síň v Jevišovce - hrubá vrchní stavba [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190894. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Boris Biely.
Uložit do Citace PRO