RATHOUZSKÁ, Bronislava. Analýza realitního trhu s byty [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190926. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Roman Staněk.
Uložit do Citace PRO