SERVUSOVÁ, Michaela. Ekologie dřevostaveb a pasivní dřevostavby [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190927. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Miloslav Výskala.
Uložit do Citace PRO