VÁLKOVÁ, Dagmar. Stanovení výše pojistného plnění u dřevostavby [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190957. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Josef Čech.
Uložit do Citace PRO