MRŇOVÁ, Zuzana. Vliv environmentální certifikace budov při oceňování s ohledem na životní cyklus stavby [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190960. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Milada Komosná.
Uložit do Citace PRO