MACKO, Peter. Vliv nemateriálových faktorů na cenu rezidenčních staveb ve vybrané lokalitě Brno-venkov [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190961. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Daniel Kliment.
Uložit do Citace PRO