BOHOVIČ, Adrian. Projekt systému bezpečného podniku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190971. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO