KOPECKÁ, Jana. Rizika řízení průběhu zakázky v nebankovní instituci [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190975. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO