KIRIPOLSKÝ, Tomáš. Studium provzdušňovacích přísad v alkalicky aktivovaných materiálech [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190988. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Lukáš Kalina.
Uložit do Citace PRO