SMEJKALOVÁ, Kateřina. Charakterizace a aplikace mikrovlnného plazmatu pro hojení ran [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190990. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce František Krčma.
Uložit do Citace PRO