OCHABOVÁ, Miroslava. Analýza rizika důležitých faktorů firmy užitím statistických metod [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191021. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Vedoucí práce Zdeněk Karpíšek.

Uložit do Citace PRO