DĚDIC, Frederik. Návrh řízení správy nemovitostí – property management u vybrané administrativní budovy v rámci developerského projektu [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191022. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Milada Komosná.

Uložit do Citace PRO