PEJOVIĆ SIMEUNOVIĆ, Jelena. Nové metody pro rychlou detekci biologického materiálu na čipu [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191024. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. Středoevropský technologický institut VUT. Vedoucí práce Jaromír Hubálek.
Uložit do Citace PRO