KLEČKA, Jan. Algoritmy a metody pro fúzi dat maticových snímačů při mapování interiéru budovy [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191025. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Karel Horák.
Uložit do Citace PRO