ZEMAN, Miroslav. Experimentální studium pole neutronů v podkritickém urychlovačem řízeném jaderném reaktoru [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191028. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Karel Katovský.
Uložit do Citace PRO