KÁČERÍKOVÁ, Martina. Vývoj organických UV filtrů na bázi přírodních extraktů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191037. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Ivana Márová.
Uložit do Citace PRO