ŠPLÍCHAL, Martin. Řízení rizik projektu ve vybrané organizaci [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191044. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Vedoucí práce Radek Doskočil.
Uložit do Citace PRO