FICOVÁ, Patricie. Rizika spojená s používáním detektorů plynů u zásahu jednotek HZS [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191057. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Vedoucí práce Vladimír Adamec.

Uložit do Citace PRO