FLAJŠMAN, Lukáš. Studium dynamických vlastností magnetických nanostruktur a nanostrukturovaných metamateriálů pomocí magneto-optických metod [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191063. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. Středoevropský technologický institut VUT. Vedoucí práce Jiří Spousta.

Uložit do Citace PRO