NOVÁKOVÁ, Pavla. Výroba akvárií Bukovany [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191098. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Alois Nový.
Uložit do Citace PRO