SEDLÁČEK, Jakub. Nové brněnské hlavní nádraží a jeho veřejná prostranství [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191156. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Michal Sedláček.
Uložit do Citace PRO