BÍLA, Martin. Bytový dům [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191203. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce František Vajkay.
Uložit do Citace PRO