HELEKALOVÁ, Michaela. Malý bytový dům [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191228. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Sylva Bantová.
Uložit do Citace PRO