KARDOS, Zoltán. Rodinný dům [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191244. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce František Vajkay.

Uložit do Citace PRO