PAVÍČKOVÁ, Kristina. Rodinný dům [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191277. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Tomáš Petříček.

Uložit do Citace PRO