ZLATNÍK, Petr. Bytový dům [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191311. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Bohuslav Brukner.

Uložit do Citace PRO