DAVLEEVA, Luiza. Evidování práv k nemovitostem v Ruské federaci a na Ukrajině [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191313. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jiří Vondrák.
Uložit do Citace PRO