JABŮREK, Ondřej. Vyhotovení geometrického plánu dle platných předpisů pro práci v katastru nemovitostí [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191317. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Miroslav Matějík.
Uložit do Citace PRO