LINZMAJEROVÁ, Jana. Posouzení transformace rastrů map stabilního a pozemkového katastru do S-JTSK na hranici katastrálního území [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191320. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Miroslav Matějík.
Uložit do Citace PRO