SMETANA, Jonáš. Zhodnocení vhodnosti různých geodetických metod pro zjištění skutečného tvaru povrchu mostní konstrukce [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191325. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Radovan Machotka.
Uložit do Citace PRO