ŠUBA, Štefan. Tvorba prvků tříd pro informační model budovy [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191327. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Tomáš Volařík.
Uložit do Citace PRO