VYSTAVĚL, Ondřej. Model suterénu budovy v programu Revit [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191329. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Alena Berková.

Uložit do Citace PRO