DVOŘÁK, David. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191332. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Michal Karas.
Uložit do Citace PRO