KYLLAROVÁ, Barbara. Investování drobných investorů do fondů kolektivního investování [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191333. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.

Uložit do Citace PRO