MUZIKÁŘ, Jakub. Determinanty rozvoje ekonomik zemí V4 a Rakouska [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191341. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Luňáček.
Uložit do Citace PRO