KMINIAK, Michal. Návrh investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů zaměřeného na akcie Exchange Traded Funds investujících do drahých kovů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191346. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.
Uložit do Citace PRO