VÁCLAVÍK, Lukáš. Návrh investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191347. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.
Uložit do Citace PRO