KOLLÁR, Robin. Komunikační mix společnosti při vstupu na zahraniční trh [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191361. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vít Chlebovský.

Uložit do Citace PRO