BLAHOVÁ, Veronika. Rozvoj obchodních aktivit vybrané reklamní společnosti [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191371. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Iveta Šimberová.

Uložit do Citace PRO