NEVORAL, Jan. Nový přístup k polymorfismu číslicových obvodů na úrovni hradel [online]. Brno [cit. 2022-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191392. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Richard Růžička.

Uložit do Citace PRO