FUJAČEK, Martin. Aplikace pro definici JSON schémat [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191411. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Aleš Smrčka.
Uložit do Citace PRO