BUREŠ, Tomáš. Uživatelské rozhraní pro Active Learning detekce a klasifikace v obraze [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191418. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Rozman.

Uložit do Citace PRO