PIWOWARSKI, Lukáš. Vyhledávání v záznamech bezpečnostních kamer [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191433. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.

Uložit do Citace PRO