MELUŠ, Matej. Analýza síťové komunikace pro účely profilování mobilních aplikací [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191435. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ivana Burgetová.
Uložit do Citace PRO