ZÁHORSKÝ, Matej. Sběr senzorových dat do cloudu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191457. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Svetozár Nosko.

Uložit do Citace PRO